Doğalgaz Projesi Çizimi ve Doğalgaz Projesi Fiyatı

Doğalgaz Projesi

Günümüzde birçok şehirde doğalgaz kullanan ev ve iş yeri sayısında bariz bir artış yaşanmaktadır. Doğalgaz kullanıcı sayısının önümüzdeki dönemde belli bir ivmeyle daha da artması ve çoğunluğu oluşturması bekleniyor. Kullanıcılara sunduğu konforu ve birçok olanağı aynı anda sunması ile doğalgaz, son derece cazip bir opsiyon olarak değerlendirilmektedir. Doğalgaz projeleri, bu alanda liyakati olan, profesyonel firmalara yaptırılmalıdır. 

Ara 0542 353 77 19

Doğalgaz projesi, ilgili mekânlarda kullanılacak söz konusu doğalgazın her şeyden önce kâğıt üstünde detaylı bir şekilde tasarlanmasıdır. Tasarı süreçlerinin başarılı bir şekilde neticelenmesi, zaten sonucun da kusursuz bir şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle tasarım, bu sürecin en önemli halkası olarak ele alınır. Bilindiği üzere doğalgaz projelerinde mekânlara özgü prosedürler söz konusudur. Örneğin sanayi ya da endüstriyel doğalgaz projeleri, ev tipi doğalgaz projeleri ya da iş yeri doğalgaz projeleri, yapı itibarıyla birbirinden ayrılır. 

Doğalgaz Pojesi Fiyatı1300
İgdaş Yetki No7004660
Doğalgaz Tadilat Projesi
Sanayi Doğalgaz Projesi
Kombi ve Kalorifer Tesisatı Yapımı

doğalgaz projesi fiyatları

Doğalgaz Projelerinde Süreç

Doğalgazı kullanmak adına önce uygun bir tesisata sahip olmak gerekir. İşte tüm bu tesisat, bir proje esas alınarak gerçekleşir. Proje, doğalgaz tesisatının tüm detaylarını görsel olarak karşımıza çıkarır. Burada hat ya da bağlantılar, en ince ayrıntısına kadar sunulur. Doğalgaz proje çizimlerinde bilgisayar desteğinden yararlanılır. Bu çizimde hem prosedürlere uygunluk hem de mekânın verimli kullanılması esas alınır. Bu nedenle tesisatın her açıdan birbiriyle uyumlu olması gerekir. 

Doğalgaz projesi çizimleri büyük bir özen gerektirir. Söz konusu projeler, firmaların onaylı şirketlerine bağlı olarak çalışmakta olan mühendislerce çizilir. İyi bir doğalgaz projesi, tesisat özelinde bir rehber niteliğindedir. Her şey, bu projede yer alan detaylar referans alınarak gerçekleşir. Dolayısıyla doğru firmalarla ve mühendislerle çalışmak, kullanıcılara çok önemli avantajlar sağlar. Bu arada doğalgaz projeleri eksik ya da hatalı bir şekilde gerçekleşmişse, mutlaka proje dağıtım firmaları tarafından reddedilir. Fakat referansları başarılı olan firmalarda bu tip sorunlara genelde rastlamak olanaksızdır. 

Çoğu kullanıcı doğalgaz tesisatı kurmak istediğinde bu tip bir zorunlulukla karşılaştığında, “doğalgaz projesi nedir?” ya da “doğalgaz projesi yaptırmak zorunlu mu?” gibi sorulara yöneliyor. Elektrik ya da su aboneliklerinde bu tip bir prosedürle karşılaşılmaz, çünkü bu tip tesisat projeleri henüz ilk aşamada zaten neticelendiriliyor. Fakat sonrada oluşturulan doğalgaz projelerinin özel bir durumu vardır ve mutlak suretle projenin yaptırılması gerekir. Günümüzde doğalgaz bağlatmak isteyen her kullanıcı, bu prosedürle karşı karşıyadır. Bu durum yalnızca İgdaş değil, Türkiye’deki tüm dağıtım kuruluşlarında karşımıza çıkan bir zorunluluktur. 


Proje çizimi için Tıkla Ara 0542 353 77 19

Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu, bu konuda dağıtıcı firmalara belli yetkiler tanımıştır. Doğalgaz kullanmak isteyen kişilerin öncelikle binasına hattın gelmesi gerekir. Bu hat binaya kadar henüz gelmemişse tesisatın kurulması olanaksızıdır. Daha sonrasında doğalgaz kullanmak isteyen kişiler, istedikleri bir firmayla özgürce çalışabilir. İlgili firma, proje çizim aşamasını neticelendirir ve iç tesisat kurulumunu tamamlar. Bu kurulum tamamlanadıktan sonra doğalgaz aboneliği için başvuruda bulunmalısınız. Abone başvurusundan kısa bir süre sonra doğalgaz aboneliğiniz resmen başlamaktadır. Tüm bu süreçlerin en önemli halkalarından biri de kuşkusuz ki Şimdi dilerseniz doğalgaz tadilat projelerini, lokanta doğalgaz projelerini, villa ve sanayi doğalgaz projelerini ayrı ayrı olarak ele alalım.

Doğalgaz Tadilat Projesi

Doğal gaz tadilat projeleri, tıpkı proje süreçleri gibi hassas ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Doğalgaz tadilat projeleri genel olarak 3 ayrı grupta incelenir. Bunlar proje tadilatları, teknik tadilat ve gaz kesmeli tadilat ile firma değişikliğinden kaynaklı tadilatlar biçimindedir.

Proje tadilatları, çizilen ve mühendisler tarafından onayı verilen projelerin imalattan sonra yapılan tesisatla aynı olmaması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda tesisatın yeniden rölevesi alınmak zorundadır. Gazi dağıtım firmalarının belirlediği koşullar çerçevesinde proje yeniden çizilir ve onaya sunulur.

Teknik tadilat/gaz kesmeli tadilatta ise tesisat güzergahında gerçekleşen değişikliklerden kaynaklıdır. Böyle bir senaryoda talep genellikle müşteriden gelir. Eğer proje henüz mevcut değilse, bu durumda tesisatın rölevesi alınmaktadır. Dilekçe onayından sonra ise şebeke şefliklerine iletilir. Gaz kesme işleminin birinci halkası gerçekleşir. Gazlı tesisatlarda gazı açma randevuları dağıtım firmalarından talep edilmelidir. Belirlenen imalat tarihinden önce şebeke şeflikleri gaz kesme saatini belirler. Bu tip süreçlerde sızdırmazlık testlerinin hassas bir şekilde yapılması da çok önemlidir. 

Proje çizimi için Tıkla Ara 0542 353 77 19

Firma değişikliği nedeniyle gerçekleşen tadilat projeleri, tesisatı yapılan ancak doğalgaz şirketinin iptali durumunda ortaya çıkar. Kullanıcı, yetkili bir şirkete giderek tesisat sorumluluğunu alması adına görüşme sağlar. Anlaşmada sonra kullanıcı, dağıtım firmasına dilekçeyle başvuruda bulunmaktadır. Dilekçe kısa sürede onaylanmakta ve iç tesisat sertifikası olan şirketle iletişim kurulmaktadır. Gazsız tesisatın rölevesi alınır ve proje çizimi tekrar gerçekleşir.

Kimi özel durumlarda doğalgaz tadilat projelerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Örneğin eski ve bacalı olan kombiyi yeni bacalı kombiyle değiştirmek, hermetik kombileri yeni hermetik kombilerle değiştirmek ya da eski olan yoğuşmalı kombiyi yenisiyle değiştirmek, bu kapsama dahildir. 

İGDAŞ Doğalgaz Proje Çizimi

İstanbul’da yaşayan pek çok kullanıcı, doğalgaz süreçlerinde İGDAŞ ismini sıklıkla duymaktadır. İGDAŞ temel olarak “İstanbul Gaz ve Doğalgaz Anonim Şirketi” sözcüklerinin kısaltılan versiyonudur. Doğal olarak İstanbul’da ikamet eden konut sahipleri ya da iş yeri sahipleri, doğalgaz proje işlemleri için İGDAŞ ile muhatap olmak zorundadır. 

Bilindiği üzere İGDAŞ, doğalgaz projelerini kontrol eden ve son tahlilde onaylayan ana oluşumdur. Tüm bu projeler, İgdaş yetkili firma bünyesinde kontrol edilmektedir. Bu nedenle çalışacağınız mühendislerin ya da firmaların, İGDAŞ’ın teknik olarak beklentilerini doğru anlaması gerekir. Proje çizimlerinde İGDAŞ tarafından yetkilendirilen mühendislerin çalışması çok önemlidir. Bu mühendisler prosedürleri oldukça iyi bildiği için hata payı oldukça düşüktür. 

Ölçüm ve ön röleve için binanıza gelen yetkili mühendisler, projelerini İGDAŞ onayına sunarlar. İGDAŞ, hazırlanan projeye onay vermeden kontroller ya da gaz açma randevuları gerçekleşemez. İGDAŞ yetkilileri, hazırlanan projede teknik bir kusur gördüğünde, gerekli revizeyi ulaştırır ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesini bekler. Tabii tüm bu süreçler İstanbul şehri özelinde mümkündür. Farklı şehirlerde yer alan dağıtıcı firmalarda ufak tefek değişiklikler olsa da süreç birbirine çok benzerdir. Aynı işlemleri, yaşadığınız bölgeden sorumlu dağıtıcı firma ile irtibata geçerek yapabilirsiniz. 

Villa Doğalgaz Projesi

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere doğalgaz projelendirmelerinde konut tipinin rolü büyüktür. Bu nedenle de apartman, villa, sanayi, lokanta ya da iş yeri doğalgaz projelerini ayrı ayrı ele alıyoruz. Villa doğalgaz projelerinde tüm süreç keşif aşaması ile başlar. Villalar genel olarak yazlık bölgelerde olduğu için doğalgaz başvuru süreçleri, şehir merkezlerinden belli açılardan ayrılmaktadır. Villanızda doğalgaz tesisatı kurmak istiyorsanız ve bu projelendirmeyi amaçlıyorsanız, her şeyden önce uygun bir firmadan keşif desteği almalısınız. Bu keşifler, genelde ücretsiz şekilde sunulmaktadır. Villanızın yer aldığı bölge, doğalgaz hattı için uygun mu değil mi bu konunun netleşmesi gerekir. 

Keşiften sonra villalarda doğalgaz tesisat projesi için mali bir anlaşma yapılmaktadır. Ücrette anlaşılması durumunda villa doğalgaz projesi çıkartılmaktadır. Bu ücrete; sayaç rekoru, kombi felski, montaj işlemleri, sayaç montajı, ocak fleksi ve gaz açma aşamalarının tamamlanması gibi unsurlar dahildir. Villa doğalgaz projelerini yaptırırken, daha önce bu tarz projeleri başarılı bir şekilde tamamlayan firmalara öncelik vermelisiniz. Çünkü villa yapılarında doğalgazdan nasıl verim alınabileceğini ön görmek, deneyimli firmaların bileceği bir iştir. Villa yapıları; özellikle kış aylarında aşırı rüzgarlı ve sert hava koşulları ile karşılaşabilmektedir. Bunu öngörmek ve verimliliği artıracak bir projenin oluşturulması çok önemlidir. 

Lokanta Doğalgaz Projesi

İstanbul’daki doğalgaz projeleri, iş yer ve konutlarda ufak tefek farklılıklar söz konusudur. Bu nedenle İGDAŞ lokanta doğalgaz projeleri, ayrı bir prosedür olarak ele alınır. İGDAŞ, iş yerlerinde kullanılacak olan gazlı cihazların mutlaka CE Belgeli olmasını talep eder. Bu etiketler, iyi bir standartın oluşmasına da yardımcı olur. Ayrıca iş yerlerinde doğalgaz tesisatına güvenlik açısından bazı eklemelerin yapılması şarttır. 

Gaz alarm cihazları ya da selenoid vana, bunların başında yer alır. Olası bir gaz sızıntısında alarm cihazları uyarı verecektir. Bu sayede de lokantaya giden gaz akışını, sayaç önünden kapatmaktadır. İş yerlerinde kullanılacak olan gaz, kimi zaman üretim amaçlı da kullanılabilir. Okullar, lokantalar, kazan daireleri bu gruba dahildir. Bu tip mekanlarda tesisatların kaynaklı olması gerekir. Lokantalar bilindiği üzere çok yüksek gaz tüketimine ihtiyaç duyar. Bu nedenle projelendirmenin de bu yapıya uygun olması beklenir.

Endüstriyel Doğalgaz Projesi

Endüstriyel doğalgaz projelerine apayrı bir parantez açmakta fayda vardır. Hem keşif süreçleriyle hem de projelendirme yapısıyla endüstriyel doğalgaz projeleri, diğer proje türlerinden hemen ayrılır. Endüstriyel doğalgaz projelerinin pek çok kaynakta sanayi tipi doğalgaz projeleri olarak da geçtiğini görebiliriz. Sanayi tipi doğalgaz projelerinde de önce ücretsiz keşif işleminin yapılması gerekir. Yetkili olan mühendisler, ilgili üretim tesisinin doğalgaz projesi için uygun olup olmadığını belirler. Bu esnada var olan tüm eksikler detaylı şekilde belirlenir. 

Doğalgaz projesi çizildiğinde özellikle endüstriyel alanda yoğun şekilde tüketilmesinden dolayı gaz yakıcı cihazlara dair hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Bu anlamda cihazların belli standart belgelerinin tamamlanmış olması beklenir. Projelendirme aşamasında ürün tipleri ve tüketimi, belirleyici bir faktör olarak ele alınır. Endüstriyel doğalgaz projelerinin tamamlanması biraz daha uzun sürebilir ve söz konusu projelere dair fiyatlandırma daha farklı olabilir. İGDAŞ yetkili mühendisler sizi süreç boyunca detaylı şekilde bilgilendirmektedir. Hizmet kapsamında eksiklerin saptanması ve raporlanması, projenin çizim aşaması, İGDAŞ’a projenin gönderilmesi ve onaylama sonrasında gaz açılışı biçimindedir. 

Endüstriyel doğalgazın, sanayi alanında kullanılan bir gaz çeşidi olduğunu atlamamak gerekir. Bu nedenle konutlarda gerçekleşen doğalgaz projeleri ile kıyaslanmayacak düzeyde büyük boyuttadır. Hem verimlilik hem de güvenlik adına bu tarz alanlara yönelik yapılan projelendirmelerin kusursuz olması gerekir. Bu hesaplamalarda basınç kayıpları ya da hız gibi faktörler en ince ayrıntısına kadar hesaplanır. Boru çapları ve diğer tesisat ekipmanları buna göre tercih edilmek zorundadır.

Doğalgaz Projesi Kaç Günde Onaylanır?

Doğalgaz projelerinde onay süresinin tam olarak kaç gün sürdüğü, kullanıcıların en çok sorduğu sorular arasındadır. Genellikle proje çizme aşaması ve keşif işlemlerinden sonra, yaklaşık 15 gün içinde gaz açımı ve teslim gerçekleşir. Fakat kimi özel durumlarda, özellikle de profesyonel firmalar, bu süreci daha da hızlandırır. 

Tüm prosedürler doğru yapıldığında zaten projenin geri dönme olasılığı yok denecek kadar azalır. Bu da onay sürecinin hızlanması anlamına gelir. Doğru firmalarla iş birliği yaparak proje tamamlama süreçlerinizi minimum düzeye çekebilirsiniz. Doğalgazın projesine dair aklınıza takılan pek çok noktada bizi arayabilir ve teknik destek alabilirsiniz.

Doğalgaz Projesini Kimler Çizebilir?

Doğalgaz proje çizimi hem ücretleri hem de kalitesi bağlamında fazlasıyla önemsenen bir konu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de proje çizdirmeyi isteyen tüketicilerin en doğru hizmeti almayı istemeleri doğaldır. İGDAŞ tarafından sertifikalandırılan firmalarca verilen bu hizmeti İstanbul Tesisat’tan alabilirsiniz. İGDAŞ onaylı proje çizimleri sayesinde kaliteli bir hizmete ulaşmanızı sağlıyoruz.

Doğalgaz Projesi Onaylanmadan Gaz Kullanımı Mümkün mü?

İGDAŞ tarafından onaylanmayan hiçbir doğalgaz projesi gaz kullanmaya başlayamamaktadır. Bu nedenle de doğalgaz kullanımının talep edildiği alanlarda İGDAŞ onaylı bir doğalgaz projesinin mevcudiyeti aranmaktadır. Bu konuda İstanbul Tesisat ayrıcalılarından yararlanabilirsiniz.

Doğalgaz Proje Onayı Sonrasında Süreç Nasıldır?

İstanbul Tesisat olarak projenizi titizlikle hazırlayarak doğalgaz kullanımı için onay almanızı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de planlamayı fazlasıyla önemsiyoruz. Onay alan projeleriniz için İGDAŞ nezdinde gaz açılış randevusu oluşturulmaktadır. Sizin adınıza sayaç alımı ve İGDAŞ nezaretinde sayaç montajını gerçekleştiriyoruz. Bu aşamadan sonra İGDAŞ mühendisleri ile kaçak kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sorun belirlenmediği durumlarda doğalgaz kullanımınız için herhangi bir engel kalmamış olur.

Kombi Değişimi için Doğalgaz Projesi Çizdirmek Gerekir mi?

Kombi değişimi çeşitli nedenlere bağlı olarak tercih edilen bir hizmettir. Bu hizmetin alındığı hallerde mühendisler tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda proje çizimine ihtiyaç duyulup duyulmadığı da kararlaştırılmaktadır. Siz de bu konuda bilgi almak adına İstanbul Tesisat ile iletişime geçebilirsiniz.

Tıkla Ara